براي نمايش بهتر از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نماييد.

تاليفات

Saeed Zahedi, Farideh Rahmantalab, Masoume Heydarizad, Hadi Afshinpour, Mohadeseh Mousavi, Kourosh Karvan, Analysis on Deployment Challenges of Electronic Insurance, Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business (IJCRB ), Volume 5, No 3, July 2013

 

Saeed Zahedi, Pooneh Seyedabolghasem, Farideh Rahmantalab, Akbar Khodaparast Haghi, Shahrzad Jeddi, Motahar Alsadat Shabgoo Monsef, Trust Factor Promotion Techniques in E-Commerce Risk Control, Interdisciplinary journal of Contemporary Research in Business (IJCRB ), Volume 4, No 9, Feb 2013

 

Saeed Zahedi, Somayeh Izadi, Reza Ebrahimi Atani, A Novel secure protocol, IES, for Mobile Voting, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), Volume 2, Issue 8, PP 06-11, August 2012


Saeed Zahedi, Somayeh Izadi, Reza Ebrahimi Atani, Mobile voting (chance or challenge), IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), 2012, Volume 2, Issue 8, PP 01-05, August 2012Somayeh Izadi, Saeed Zahedi, Kamran Morovati, Reza Ebrahimi Atani, A Secure Model For Bluetooth Banking, International Journal Of Computational Engineering Research (IJCER), Vol. 2 Issue.6, Oct 2012Somayeh Izadi, Saeed Zahedi, Kamran Morovati, Reza Ebrahimi Atani, Hadi Foroutan Jazi, Advances In Mobile Voting, International Journal of Advanced Research in Computer Science (IJARCS), Vol. 3, No. 5, Sept-Oct 2012

 


 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، محمدرضا عارف، رأي گيري الكترونيكي و تكنيك هاي افزايش امنيت و قابليت اعتماد به آن، بيستمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه تهران، تهران، 1391.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، پدافند غيرعامل در امنيت و اعتماد به زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، اولين همايش ملي پدافند غيرعامل درحوضه آبي درياي خزر، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، روش هاي افزايش قابليت اعتماد در سامانه هاي الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، مروري بر چالش هاي موجود در رأي گيري الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، مقايسه پروتكل ها در رأي گيري الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، بررسي حملات بر سامانه هاي رأي گيري الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، اعتماد در تجارت الكترونيكي، همايش هفته پژوهش، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.

 

ليلا آذري ويايي، سعيد زاهدي، پونه سيد ابوالقاسم، اسد ا... شاه بهرامي، مروري بر تصاوير DICOM در اسناد پزشكي، همايش علمي پژوهشي دانشگاه گيلان، دانشگاه گيلان، رشت، 1390.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، بررسي فاكتور اعتماد در سامانه هاي آموزش الكترونيكي، پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، كاشان، 1391.

 

سارا رمضاني دليونداني، سعيد زاهدي، بررسي فناوري هاي RMI و CORBA و ارائه مدل تلفيقي در كاربري نرم افزار، پانزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه كاشان، كاشان، 1391.

 

سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، محمدرضا عارف، ارائه يك مدل ارزيابي امنيت در سامانه هاي رأي گيري الكترونيكي، دومين همايش ملي مهندسي نرم افزار، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1391.

 

پروين بهاري، سعيد زاهدي، بررسي پروتكل IPV6 در شبكه هاي NGN، دومين همايش ملي مهندسي نرم افزار، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1391.

 

سعيد زاهدي، محمدرضا عارف، رضا ابراهيمي آتاني، مدلسازی اعتماد در کنترل امنیت و اعتماد به سامانه های نرم افزاری، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

سعيد زاهدي، منصور مولائي پور، رضا ابراهيمي آتاني، راهکارهای ارتقای امنیت و اعتماد در کنترل ریسک تجارت الکترونیکی، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

 

سعيد زاهدي، مريم رضازاده نيا، رضا ابراهيمي آتاني، کاربرد تکنیک های داده کاوی در تشخیص نفوذ به شبکه، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

 

سعيد زاهدي، پروين ولي زاده، رضا ابراهيمي آتاني، بررسي و مقايسه پروتكل هاي TCP و UDP در اعتماد به تبادل داده ها، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

  

 

سعيد زاهدي، منصور مولائي پور، رضا ابراهيمي آتاني، ارائه الگوریتم پرداخت قابل اعتماد در کاربری پول الکترونیکی، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

سعيد زاهدي، سيده زهرا سادات، رضا ابراهيمي آتاني، معرفی مشخصات و رویکردهای استقرار رایانش ابری، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

سعيد زاهدي، مريم رضازاده نيا، مريم جعفرنژاد ليموئي، بررسی امنيت در لايه انتقال شبكه  OSI، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

سعيد زاهدي، بهادر شاهنده، ارائه یک مکانیزم مناسب جلوگیری از ازدحام در شبکه، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

سعيد زاهدي، دلارام هاشمي پور، بررسی پروتکل ارتباط بی سیم 802.16  و ارزیابی آن در طیف ارتباطات بی سیم، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

مهرداد صنعتي گرمرودي، سعيد زاهدي، فناوری نانو در شبکه و انتقال اطلاعات در نانو شبکه ها، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.

 

 

 

حبيب فراغت، سعيد زاهدي، رضا ابراهيمي آتاني، بررسی نقش استراتژیک VPN در مدیریت شبکه های رایانه ای، اولين كنفرانس ملي رویکردهاي نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات ایران، دانشگاه آزاد رودسر، رودسر، 1392.


سعيد زاهدي، انتقال داده ها در اينترنت با پروتكل هاي UDP/IP و TCP/IP، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.

 

سعيد زاهدي، كاربرد IRC در چت و معرفي برنامه هاي مرتبط با آن، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.

 

سعيد زاهدي، بررسي و مقايسه پروتكل هاي E-Mail، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.

 

سعيد زاهدي، Security در اينترنت و پست الكترونيكي، نخستين سمينار اينترنت و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد لاهيجان، لاهيجان، 1380.

 

سعيد زاهدي، اعتماد الكترونيكي، كارگاه رمزنگاري و امنيت اطلاعات، دانشگاه گيلان، رشت، 1390 (سخنراني)

 

سعيد زاهدي، جايگاه صنعت IT در ايران، همايش کامپیوتر دانشكده فني و مهندسي ميرزاكوچك صومعه سرا، صومعه سرا، 1387 (سخنراني بعنوان سخنران كليدي همايش)

 

سعيد زاهدي، بررسي و مقايسه جديدترين ميكروپروسسورهاي Intel و AMD، دانشگاه آزاد لاهيجان، 1379. (سخنراني)

اطلاعیه ها

از بازديد شما سپاسگزاريم.

 

 

جهت دریافت منابع درسی از بخش کتابخانه الکترونیکی استفاده نمایید.

زمان1403/3/8 - 02:59:47

کتابخانه الکترونیکی

دسترسی به دانشگاه ها

آب و هوا
اطلاعات شهر ""

دمای هوا :: درجه
رطوبت هوا :: درصد

ورود

نام کاربری :
کلمه عبور :