براي نمايش بهتر از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نماييد.

اشعار

الا  یاران  حدیث  من  بدانیـــد      کلام زاهـــدی دارد  دو صـــد  دُر


اگر زاهـد بگوید قطعه شعــری      نگفتــه او همــان بهر تمسخـــر


نبـرده او به سرقت شعر دیگـر      نباشــد زاهـــدی اهـل تظاهـــر


دروغی گر به زاهد کس ببنـدد      بدانــــد  کـه   ز   او  دارد  تنفــــر


نشیند پای صحبت های زاهــد      کسی خواهد ز دانش او شود پر

 

اگر باشد کسی همراه و یارش       نثــــــار او کند صـــدها تشکـــر


و گر  زاهد خموشی برگزینـــد      شــود  راحت  رفیـق کج عناصــر


***

 

اطلاعیه ها

از بازديد شما سپاسگزاريم.

 

 

جهت دریافت منابع درسی از بخش کتابخانه الکترونیکی استفاده نمایید.

زمان1403/3/8 - 04:42:13

کتابخانه الکترونیکی

دسترسی به دانشگاه ها

آب و هوا
اطلاعات شهر ""

دمای هوا :: درجه
رطوبت هوا :: درصد

ورود

نام کاربری :
کلمه عبور :